• Hotline: 224 384 444

Grantový systém ČZU

Česká zemědělská univerzita v Praze

Novinky

CIGA 2018 - otevření soutěže

V souladu s vyhlášením soutěže CIGA 2018 (Rozhodnutí rektora 2/2017) budou žádosti o přidělení grantu přijímány v termínu od 1. října 2017 do 31. října 2017. Aplikace pro podávání žádostí bude otevřena 20. 9. 2017.

Vyhlášení soutěže Celouniverzitní interní grantové agentury ČZU v Praze (CIGA) pro rok 2018

Zadávací dokumentace CIGA 2017

Zpráva pro řešitele CIGA

Rámcová pravidla projektů CIGA a poznámky k pravidlům najdete na http://intranet.czu.cz/index.php?g=40 uin=1209f244860f3ee44906cc027c7990d4 i=16603

Zobrazeno 1 až 5 z nalezených 7 záznamů (Celkem 7).

Grantový systém ČZU

Grantový systém ČZU slouží pro administraci grantových soutěží CIGA, IGA účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum.

Je přístupný pouze přihlášeným uživatelům. V rámci tohoto systému se vyhlašují jednotlivé souteže CIGA a IGA, podávají přihlášky, zpracovávají posudky a hodnocení a vypracovávají zprávy o průběhu řešení a závěrečné zprávy projektů.