• Hotline: 224 384 444

Grantový systém ČZU

Česká zemědělská univerzita v Praze

Název

Zpráva pro řešitele CIGA

Autor

Prázová Ladislava, Ing., MBA

Datum vytvoření

3/7/2014 10:02 AM

Celý text

Rámcová pravidla projektů CIGA a poznámky k pravidlům najdete na http://intranet.czu.cz/index.php?g=40&uin=1209f244860f3ee44906cc027c7990d4&i=16603


Grantový systém ČZU

Grantový systém ČZU slouží pro administraci grantových soutěží CIGA, IGA účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum.

Je přístupný pouze přihlášeným uživatelům. V rámci tohoto systému se vyhlašují jednotlivé souteže CIGA a IGA, podávají přihlášky, zpracovávají posudky a hodnocení a vypracovávají zprávy o průběhu řešení a závěrečné zprávy projektů.