• Hotline: 224 384 444

Grantový systém ČZU

Česká zemědělská univerzita v Praze

Název

Průběžné a závěrečné zprávy CIGA za 2017

Autor

Prázová Ladislava, Ing., MBA

Datum vytvoření

12/20/2017 10:03 AM

Celý text

Termín pro odevzdání průběžných zpráv projektů CIGA za rok 2017 je 31. 1. 2018.

Termín pro odevzdání závěrečných zpráv projektů CIGA za rok 2017 je 15. 2. 2018.

Informace k podávání průběžných a závěrečných zpráv projektů CIGA za rok 2017 najdete na intranetu

http://intranet.czu.cz/index.php?g=40&uin=eea664d1d928c3df2254fec86d66aad5&i=30136


Grantový systém ČZU

Grantový systém ČZU slouží pro administraci grantových soutěží CIGA, IGA účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum.

Je přístupný pouze přihlášeným uživatelům. V rámci tohoto systému se vyhlašují jednotlivé souteže CIGA a IGA, podávají přihlášky, zpracovávají posudky a hodnocení a vypracovávají zprávy o průběhu řešení a závěrečné zprávy projektů.