• Hotline: 224 384 444

Grantový systém ČZU

Česká zemědělská univerzita v Praze

Název

Zadávací dokumentace CIGA 2017

Autor

Prázová Ladislava, Ing., MBA

Datum vytvoření

9/15/2016 2:02 PM

Celý text


Grantový systém ČZU

Grantový systém ČZU slouží pro administraci grantových soutěží CIGA, IGA účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum.

Je přístupný pouze přihlášeným uživatelům. V rámci tohoto systému se vyhlašují jednotlivé souteže CIGA a IGA, podávají přihlášky, zpracovávají posudky a hodnocení a vypracovávají zprávy o průběhu řešení a závěrečné zprávy projektů.