• Hotline: 224 384 444

Grantový systém ČZU

Česká zemědělská univerzita v Praze

Název

Vyhlášení soutěže Celouniverzitní interní grantové agentury ČZU v Praze (CIGA) pro rok 2018

Autor

Prázová Ladislava, Ing., MBA

Datum vytvoření

20.6.2017 9:21

Celý text


Grantový systém ČZU

Grantový systém ČZU slouží pro administraci grantových soutěží CIGA, IGA účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum.

Je přístupný pouze přihlášeným uživatelům. V rámci tohoto systému se vyhlašují jednotlivé souteže CIGA a IGA, podávají přihlášky, zpracovávají posudky a hodnocení a vypracovávají zprávy o průběhu řešení a závěrečné zprávy projektů.