• Hotline: 224 384 444

Grantový systém ČZU

Česká zemědělská univerzita v Praze

Název

CIGA 2018 - otevření soutěže

Autor

Prázová Ladislava, Ing., MBA

Datum vytvoření

9/15/2017 9:57 AM

Celý text

V souladu s vyhlášením soutěže CIGA 2018 (Rozhodnutí rektora 2/2017) budou žádosti o přidělení grantu přijímány v termínu od 1. října 2017 do 31. října 2017.

Aplikace https://ga.czu.cz pro podávání žádostí bude otevřena 20. 9. 2017.


Grantový systém ČZU

Grantový systém ČZU slouží pro administraci grantových soutěží CIGA, IGA účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum.

Je přístupný pouze přihlášeným uživatelům. V rámci tohoto systému se vyhlašují jednotlivé souteže CIGA a IGA, podávají přihlášky, zpracovávají posudky a hodnocení a vypracovávají zprávy o průběhu řešení a závěrečné zprávy projektů.