• Hotline: 224 384 444

Grantový systém ČZU

Česká zemědělská univerzita v Praze

Název

CIGA 2018 - pořadí projektů po 2. kole hodnocení

Autor

Prázová Ladislava, Ing., MBA

Datum vytvoření

1/26/2018 1:03 PM

Celý text

Na intranetu na adrese  http://intranet.czu.cz/index.php?g=40&uin=5fe0932959a7ef1fab32d4ad7ce0ce80&i=30365 najdete pořadí projektů, které postoupily do 2.kola hodnocení v soutěži CIGA 2018, po hodnocení zahraničními oponenty.


Grantový systém ČZU

Grantový systém ČZU slouží pro administraci grantových soutěží CIGA, IGA účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum.

Je přístupný pouze přihlášeným uživatelům. V rámci tohoto systému se vyhlašují jednotlivé souteže CIGA a IGA, podávají přihlášky, zpracovávají posudky a hodnocení a vypracovávají zprávy o průběhu řešení a závěrečné zprávy projektů.