• Hotline: 224 384 444

Grantový systém ČZU

Česká zemědělská univerzita v Praze

Název

Statut_CIGA_2014

Autor

Redakce GA

Datum vytvoření

3.3.2014 12:06

Celý text

 Statut CIGA 2014 je platný pro soutěže CIGA 2014, CIGA 2015, CIGA 2016 a CIGA 2017.


Grantový systém ČZU

Grantový systém ČZU slouží pro administraci grantových soutěží CIGA, IGA účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum.

Je přístupný pouze přihlášeným uživatelům. V rámci tohoto systému se vyhlašují jednotlivé souteže CIGA a IGA, podávají přihlášky, zpracovávají posudky a hodnocení a vypracovávají zprávy o průběhu řešení a závěrečné zprávy projektů.