• Hotline: 224 384 444

Grantový systém ČZU

Česká zemědělská univerzita v Praze

Novinky

Průběžné a závěrečné zprávy CIGA za 2016

Termín pro odevzdání průběžných zpráv projektů CIGA za rok 2016 je 31. 1. 2017. Termín pro odevzdání závěrečných zpráv projektů CIGA za rok 2016 je 15. 2. 2017. Informace k podávání průběžných a závěrečných zpráv projektů CIGA za rok 2016 najdete na

Zadávací dokumentace CIGA 2017

Zpráva pro řešitele CIGA

Rámcová pravidla projektů CIGA a poznámky k pravidlům najdete na http://intranet.czu.cz/index.php?g=40 uin=1209f244860f3ee44906cc027c7990d4 i=16603

Statut_CIGA_2014

Statut CIGA 2014 je platný pro soutěže CIGA 2014, CIGA 2015, CIGA 2016 a CIGA 2017.

Zobrazeno 1 až 5 z nalezených 5 záznamů (Celkem 5).

Grantový systém ČZU

Grantový systém ČZU slouží pro administraci grantových soutěží CIGA, IGA účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum.

Je přístupný pouze přihlášeným uživatelům. V rámci tohoto systému se vyhlašují jednotlivé souteže CIGA a IGA, podávají přihlášky, zpracovávají posudky a hodnocení a vypracovávají zprávy o průběhu řešení a závěrečné zprávy projektů.