• Hotline: 224 384 444

Grantový systém ČZU

Česká zemědělská univerzita v Praze

Název

Zrušení Statutu Celouniverzitní grantové agentury

Autor

Prázová Ladislava, Ing., MBA

Datum vytvoření

10/17/2018 12:46 PM

Celý text

Rozhodnutí rektora č.5/2018

Zrušení Statutu Celouniverzitní grantové agentury


Grantový systém ČZU

Grantový systém ČZU slouží pro administraci grantových soutěží CIGA, IGA účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum.

Je přístupný pouze přihlášeným uživatelům. V rámci tohoto systému se vyhlašují jednotlivé souteže CIGA a IGA, podávají přihlášky, zpracovávají posudky a hodnocení a vypracovávají zprávy o průběhu řešení a závěrečné zprávy projektů.