• Hotline: 224 384 444

Grantový systém ČZU

Česká zemědělská univerzita v Praze

Pokyny pro získání přístupových údajů

Login a heslo
Při kopírování hesla prosím dejte pozor na „neviditelné“ mezery, doporučujeme heslo zkopírovat do txt souboru např. do Notepad ve Windows.
Pokud Vám systém hlásí chybu "Chyba při ověřování login: Q: Field 'WSPHeslo' not found", zkuste si nejdříve ověřit uživatelské jméno, a poté  jestli heslo správně opisujete  (CAPS LOCK, NUM LOCK, česká klávesnice). Heslo rozlišuje i velikost písmen.
Pokud jste vyčerpali všechny možnosti, kontaktujte oddělení Helpdesk. Pro změnu hesla je nutná osobní návštěva.
 
Oddělení Helpdesk
Linka: +42022438 4444
E-mail: helpdesk@czu.cz
Provozni doba: po - pá : 7  - 17
Kancelář: přízemí rektorátu - č. d. RE/003

Grantový systém ČZU

Grantový systém ČZU slouží pro administraci grantových soutěží CIGA, IGA účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum.

Je přístupný pouze přihlášeným uživatelům. V rámci tohoto systému se vyhlašují jednotlivé souteže CIGA a IGA, podávají přihlášky, zpracovávají posudky a hodnocení a vypracovávají zprávy o průběhu řešení a závěrečné zprávy projektů.